DBM

DBM – Partners in Public Relations and Public Affairs

DBM has been providing public relations and public affairs services in the Czech Republic since 1991. Over one hundred major Czech and international companies have been served by the Prague-based PR agency since.

DBM offers a broad range of strategic communications consulting, crisis and reputation management, communications surveys, media related services including print and electronic media monitoring and analysis as well as other reputation building services.

In DBM’s view, creativity and ethical work with truthful information, together with active use of latest IT and social media tools, form the foundation of its clients’ business success.

DBM – partner pro public relations a public affairs

DBM působí v oblasti public relations a public affairs v České republice již od roku 1991. Od té doby využilo služeb této PR agentury již více než sto významných českých i mezinárodních firem.

Široký rejstřík poskytovaných služeb zahrnuje především strategické komunikační poradenství, krizovou komunikaci, komunikační průzkumy, tiskový servis včetně monitoringu tištěných i elektronických médií a analýz a další služby v oblasti budování reputace firem a jednotlivců.

Klíčem k obchodnímu úspěchu klienta je v pojetí DBM kreativní práce a etické nakládání s pravdivými informacemi při aktivním využívání moderních nástrojů informačních technologií a sociálních médií.

Website of the Agency