GENESIS PR

GENESIS PR offers a full range of PR services. We are strongly specialized in corporate and financial PR, as well as in investor relations and crisis management. Our experience spans 20 years in the sector as well as throughout over 300 long-term campaigns for business clients, NGO’s and public administration.

GENESIS PR offers a high standard of service supported by our broad PR experience. Clients appreciate our commitment, reliability as well as our focus on effectiveness. Because of such dedication, client’s cooperation with us is based on a long-term relationship. Our team members, continuously employed in GENESIS PR, are ambitious, bright and dynamic people with expertise in PR who strive for excellence for our clients. Our ambition is to offer an utmost level of professional service focusing on attention to detail, which is tailored to the specific needs of our customers.

We offer elite standards of PR work, including planning, preparing materials, conducting campaigns and reporting. Our Clients can rely on our market expertise, responsibility and commitment.

All activities realized by GENESIS PR follow ethical standards in both PR and in business. We strictly respect PR Ethical Codes as well as confidentiality and non-competition clauses. Those clauses are included in each at the agreements concluded with the Client.

Agencja GENESIS PR świadczy pełen zakres usług public relations. Jej mocną stroną jest PR korporacyjny i finansowy, investor relations, media relations, a także zarządzanie sytuacją kryzysową. Doświadczenie GENESIS PR jest poparte 20 letnim stażem w branży PR oraz realizacją ponad 300 długoterminowych kampanii na rzecz klientów komercyjnych, administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Agencja GENESIS PR jest firmą średniej wielkości. Oferujemy Klientom bardzo wysokie standardy pracy, poparte szerokim doświadczeniem na rynku PR. Klienci doceniają przede wszystkim naszą rzetelność i pozytywne efekty pracy, wszystkie nasze umowy mają charakter długoterminowy. Zespoły współpracujące z klientami tworzą ambitni, zdolni i dynamiczni ludzie. Wszyscy związani są z agencją na stałe, dzięki czemu oferujemy klientom komfort pracy z osobami znającymi ich branżę, specyfikę firmy i ustalone zasady współpracy. Żadne działania nie są u nas realizowane przez stażystów, czy praktykantów. Młodych adeptów sztuki public relations chętnie szkolimy i uczymy z zamiarem zatrudnienia na stałe.

Oferujemy Klientom jedne z najwyższych standardów współpracy: zarówno pod względem planowania, przygotowania dokumentów, realizacji działań PR oraz raportowania. Nasi Klienci mogą zawsze liczyć na naszą rzetelność, doskonałą znajomość rynku oraz zaangażowanie.

Wszystkie działania realizowane przez GENESIS PR są zgodne zarówno z etyką obowiązującą w branży public relations, jak też w biznesie. Przestrzegamy Kodeksu Etyki PR, a także zasady niekonkurencyjności i pełnej poufności. Kwestia nie podejmowania współpracy z firmami wobec siebie konkurencyjnymi, a także nie udostępniania żadnych poufnych informacji dotyczących naszych Klientów są zapisane we wszystkich naszych umowach.

Website of the Agency